Sac de Records

Records i memòries que cal transmetre a la següent generació.