Sac de Records

Records i memòries que cal transmetre a la següent generació.


Deixa un comentari

Cançons infantils: Sol, Solet

Sol Solet
Sol, solet,
vine’m a veure, vine’m a veure.
Sol, solet,
vine’m a veure que tinc fred.

Si tens fred,
posa’t la capa, posa’t la capa.
Si tens fred,
posa’t la capa, i el barret.

Pobre Sol solet,
que no te capa, que no te capa,
Pobre Sol solet,
que no te capa ni barret.

Si Sant Josep ho vol
farà bon dia, farà bon dia.
Si Sant Josep ho vol
farà bon dia i bon sol.

Anuncis